1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Privat: Veileder for Tekn...
 4. Nasjonale arrangement

Nasjonale arrangement

Oppnevnelse av TD

 • Teknisk delegert er arrangørens høyre hånd, og alle som bekler denne rollen bør ha dette klart i minne. TD tar første kontakt med arrangør og er en veileder i forberedelsen og gjennomføringen av et arrangement
 • Norges Skiskytterforbund oppnevner TD II-ere til nasjonale arrangement, samt LM og Skiskytterfestivalene. Denne oppnevnelsen blir foretatt i etterkant av tildeling av arrangement. Liste over engasjerte TD II-ere til de forskjellige arrangement finner en på NSSFs nettsider (Arrangement, nyttig info og deretter TD).
 • Oppnevning av TD II-ere  og jurysammensetning (se konkurransereglene under hovedpunkt  2 Organisasjon og oppnevnelser).
 • I samarbeid med arrangør er TD ansvarlig for oppfølgingen av arrangementet fra tildelingen av rennet til TD-rapporten er levert. I de renn hvor en har oppnevnt to TD-er skal disse samarbeide om jobben, men NSSF oppnevner en av disse som ansvarlig for å ta kontakt med arrangør og samarbeide med denne fram mot arrangementet. Denne TD-en er også i de fleste tilfeller ansvarlig for innlevering av TD-rapporten. 
 • TD er leder av juryen NSSF utpeker hvem av TD-ene som leder juryen. Jury velges på første lagledermøte.
 • Operativ rennjury fungerer som jury før valg av jury på første lagledermøte. Operativ rennjury består av TD-ene og rennleder.
 • NSSFs representant fra administrasjonen har møte- og talerett i juryen, men ikke
  stemmerett.

Materiell for TD

 • Nasjonale konkurranseregler (Oppdaterte regler finner en på forbundets nettsider – Regler).
 • Veileder for Teknisk delegerte (denne veilederen)

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?