1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Veileder for Teknisk Delegert (TD)

Veileder for Teknisk Delegert (TD)

Denne veilederen skal være et hjelpeverktøy for Teknisk delegerte (TD-er) innenfor norsk skiskyting. Veilederen bør benyttes for alle typer skiskytterarrangement, fra kretsrenn til nasjonale mesterskap.

Høsten 2006 ble IBU`s konkurranseregler og Norsk tillegg sammenfattet i ett dokument. Det er derfor viktig at alle TD-er benytter siste versjon av nasjonale konkurranseregler opp mot denne veilederen.

Veilederen skal også være et hjelpemiddel for å heve standarden på norske skiskytteranlegg og kvalitetssikre norske skiskytterarrangement.

Veilederen er todelt:
– Nasjonale arrangement
– Øvre arrangement
Nasjonale arrangement defineres som renn som inngår i den nasjonale hovedterminlisten.

Begrepet TD I og TD II gjelder kun for utdanningsnivå, og ikke for den jobben to TD-er samarbeider om under et arrangement.

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei