1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Kretsguiden
  4. Organisering av kretsen
  5. Styret

Styret

Styret er kretsen høyeste myndighet mellom kretstingene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles på årsmøte. Det gjelder saker som fremgår av kretsens lov «særkretstingets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang mtp organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet.

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på kretstinget.

Eksempel på sammensetning

Viktig at NSSF oppdateres ved endringer i kretsstyret.

RolleFornavn og etternavnPeriodeTelefonE-post
Kretsleder:Navn NavnesenÅÅÅÅ-ÅÅ900 00 000navn@navnesen.no
Nestleder:
Styremedlem:
(kasserer)
   
Styremedlem:
(sekretær)
   
Styremedlem:
(utdanningsansvarlig)
   
1. Varamedlem:   
2. Varamedlem:   

Utdanningsansvarlig må ikke være et ordinært styremedlem, oppgaven kan innehas av andre roller i kretsstyret eller være en person utenfor styret. Hvis vedkommende ikke er i kretsstyret er det viktig at vedkommende blir kalt inn på styremøter der det skal diskuteres hva som skal gjøres av kompetanse- og utviklingsarbeid og andre saker det er naturlig at utdanningsansvarlig er med på.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?