1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Kretsguiden
  4. Organisering av kretsen
  5. Kretstinget

Kretstinget

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mai hvert år. Merk at kretsen kan bestemme tidspunkt og frekvens på sine ting, dette må nedfelles i loven til kretsen. Det er egne regler for innkalling av ekstraordinært kretsting, dette er nedfelt i kretsens lov. Husk å informere Bredde- og rekrutteringsjefen i NSSF om sted, dato og tidspunkt.

Senest 1 måned før kretstinget

  • Kretsstyret kaller inn til kretsting til de klubbene som har representasjonsrett.
  • Innkallingen kan henvise at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på kretsens nettside eller på annen forsvarlig måte.

Senest 2 uker før kretstinget

  • Forslag som skal behandles på kretstinget må være sent inn til kretsstyret seneste 2 uker før kretstinget.

Seneste 1 uke før kretstinget

  • Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til kretstinget må være tilgjengelig enten på nettside eller offentliggjort på annen forsvarlig måte.

Etter gjennomført kretsting

Etter endt kretsting sendes følgende til vegar@skiskyting.no

  • Protokoll fra kretstinget
  • Endringer i kretsstyret

Husk også å legge ut kretsens lov og protokoll på kretsens hjemmeside.

Les mer i veilederen: Lovnorm for særkretser og regioner her

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?