1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Kretsguiden
 4. Kretsstyret
 5. Oppgaver for kretsstyret

Oppgaver for kretsstyret

 • Iverksette kretstingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Utarbeide årsberetningen før kretstinget
 • Representere kretsen utad og utøve faglig myndighet innen kretsens grenser
 • Påse at kretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at kretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og har en forsvarlig økonomistyring.
 • Utvikle kretsens organisasjon og aktivitetstilbud
  • Kompetanse- og utviklingsavtale mellom NSSF og krets.
 • Oppnevne representant(er) til NSSF sitt forbundsting.
 • Utarbeide en terminliste i kretsen som også inneholder kretsmesterskap.
  • Den krets som skal arrangere Landsdelsmesterskap, utpeker arrangør innen 1. april og melder det inn til NSSF hvilken klubben som arrangerer.  
  • Kretsen påser at alle arrangører på terminlista har lagt inn rennsøknad på www.eqtiming.no innen 15. september. Hvis arrangør har spørsmål til hvordan de legger inn renn, ta kontakt med EQ Timing på telefon: 61 15 90 21.
 • KM og LM, husk å bestille medaljer og diplomer i god tid før arrangementet. Se her for mer informasjon: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/medaljer-og-merker/
 • Lage et oppsett på TD1ere på kretsrenn
 • Følge opp og fremforhandle sponsoravtaler
 • Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene. Det må opprettes bruker på Altinn. https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/
 • Momskompensasjon
Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?