1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Kretsguiden
  4. Kretsstyret
  5. Økonomi

Økonomi

Kretsstyret er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist.

Bankkonti skal være knyttet til kretsen, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

Krets skal ha underslagsforsikring.

Hvis kretsen har en omsetning på 5 millioner kroner eller mer, skal kretsen engasjere en revisor (lovpålagt). I slike tilfeller er det revisor som avgir beretning på kretstinget.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?