1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Kretsguiden
  4. Kretsstyret

Kretsstyret

Særkretsen skal:

  • Representere særforbundet og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
  • Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
  • Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
  • Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
  • Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
  • Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
  • Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei