1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Kretsguiden

Kretsguiden

En håndbok for skiskytterkretsene skal svare på de viktigste spørsmålene kretsen har og skal være et nyttig oppslagsverk. Håndboka er laget basert på en mal og det kan være varianter av hvordan kretsene løser oppgavene og hvordan en organiserer seg. Vi ber om at tips til utbedringer av håndboka sendes inn til vegar@skiskyting.no fortløpende.

Informasjon om kretsen

Navn på kretsen: 
Stiftet:

Postadresse: 
E-postadresse: 
Fakturaadresse:
(Adresse og helst e-postadresse fakturaen kan sendes til)
 
Nettside: 
Bankforbindelse:
(Navn på bank)
 
Bankkonto: 

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?