1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Ved bekreftet smitte

Ved bekreftet smitte

Hvis en person i husstanden til utøver, trener eller person i støtteapparat har fått bekreftet covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet. Man skal da følge Folkehelseinstituttets råd til nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller lignende og skal testes for smitte før man igjen kan delta.

Dersom en person i klubben/treningsgruppen har fått bekreftet covid-19 skal:

 • Klubben/treningsgruppens treninger avlyses inntil nødvendige avklaringer fra kommunehelsetjenesten foreligger.
 • Klubben/treningsgruppen rette seg etter de pålegg/krav som kommunelegen fastsetter.
 • Klubben varsler NSSF som fører oversikt over smitteutbredelsen.
 • Klubben/treningsgruppen gjenoppta sin aktivitet først når kommunelegen gir klarsignal om det.

Utøver/person som får bekreftet covid-19 skal være i isolasjon og følges opp av kommunehelsetjenesten

 • Det er kommunehelsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Klubben skal innrette seg etter kommunehelsetjenesten føringer om informasjon til utøvere, trenere og støtteapparat om smittetilfellet.
 • Klubben/treningsgruppen skal følge råd og pålegg gitt av kommunehelsetjenesten mht. videre gjennomføring av aktivitet.

Personer med bekreftet smitte som har deltatt på arrangement skal varsle alle arrangører hvor personen har deltatt

 • Arrangør må holde lokale helsemyndigheter løpende oppdatert

Rapportering

 • Ved smitte på utøver, trener, støtteapparat eller foresatte som har deltatt i aktivitet skal dette umiddelbart rapporteres til egen klubb eller sitt treningsmiljø i team eller skole.
  • Klubb, team eller skole varsler NSSF for statistiske formål.
 • Ved bekreftet smitte eller mistanke om smitte på funksjonærer eller andre oppdragstagere, nødvendig for gjennomføringen av arrangement, skal arrangør varsles omgående.
  • Arrangør holder NSSF og lokale helsemyndigheter løpende oppdatert.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 1 Nei