1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Treningsaktivitet
 5. Råd for treningssamling

Råd for treningssamling

Samlinger kan gjennomføres for utøvere i alle aldre så lenge man følger myndighetenes- og NIF sine anbefalinger og begrensninger for slike arrangement. Se egne veiledere hos NIF og på FHI sine hjemmesider.

 • Sørg for at det er gjort gode smittevernvurderinger og tiltak på stedet før samlingen skal gjennomføres. Gjør alle deltagere kjent med innholdet i denne veilederen i god tid før avreise.
 • Følgende personer skal IKKE møte på samling uten at det er godkjent av leder eller lege:
  • Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukt- eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt).
  • Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom.
  • Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene
  • Du er i en risikogruppe for COVID-19 (definert av FHI)
 • Begrens kontakt med nye mennesker og steder de siste 2-3 dagene før samling.
 • Oppretthold avstand til personer utenfor din husstand ved bruk av privatbil til eller på samling. Hvis offentlig transport brukes må det skje i henhold til smittevern- og avstandsregler for buss, bane, fly, o.l.
 • Vask/desinfiser hendene ofte og ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig der hvor håndvask ikke er mulig.
 • Ved gjennomføring av trening på samling følg samme råd som gjelder for enkelttreninger.
 • Rom/hyttedeling og bespisning bør også skje innenfor treningsgruppene.
  • Ha færrest mulig personer på hvert soverom og sørg for at det er ryddig og rent. Vi anbefaler at maksimalt to personer deler rom (i normal størrelse), dusj og toalett. Det er en fordel at personer som deler rom kommer fra samme treningsgruppe. Dersom det lar seg gjennomføre, er enerom å foretrekke for de overnattende sett i et smittevernperspektiv.
  • Alle må ha gode hygienerutiner for oppbevaring av mat og drikke, tørke av tøy, etc hvis man deler rom/hytte.
 • Unngå byttelån av tøy, treningsutstyr, drikkeflasker, mobiltelefoner, PC-er eller andre personlige eiendeler som ikke er nylig rengjort.
 • Dersom avstanden mellom fellesdusjer og garderobeskap er mindre enn 1 meter, bør annethvert skap/dusj avlåses. Det gjøres lokale tilpasninger ut fra utforming på garderober og dusjer.
  • Fellesdusjer skal rengjøres minimum én gang hver dag. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold.
 • Dersom du føler deg det minste syk, så gi umiddelbart beskjed til leder/trener per telefon og ikke forlat rommet før du har fått beskjed om hva du bør gjøre videre.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 1 Nei