1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Treningsaktivitet
 5. Råd for treningssamling

Råd for treningssamling

Samlinger kan gjennomføres for utøvere i alle aldre så lenge man følger myndighetenes- og NIF sine anbefalinger og begrensninger for slike arrangement. Husk at kommunen du legger samling til kan ha strengere regler enn der du kommer fra, du må alltid følge de strengeste retningslinjene.

 • Sørg for at det er gjort gode smittevernvurderinger og tiltak på stedet før samlingen skal gjennomføres. Gjør alle deltagere kjent med innholdet i denne veilederen i god tid før avreise.
 • Begrens kontakt med nye mennesker og steder de siste 2-3 dagene før samling.
 • Oppretthold avstand til personer utenfor samlingen til eller på samling. Hvis offentlig transport brukes må det skje i henhold til smittevern- og avstandsregler for buss, bane, fly, o.l.
 • Vask/desinfiser hendene ofte og ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig der hvor håndvask ikke er mulig.
 • Ved gjennomføring av trening på samling følg samme råd som gjelder for enkelttreninger.
 • Rom/hyttedeling og bespisning bør også skje innenfor treningsgruppene.
  • Ha færrest mulig personer på hvert soverom og sørg for at det er ryddig og rent. Vi anbefaler at maksimalt to personer deler rom (i normal størrelse), dusj og toalett. Det er en fordel at personer som deler rom kommer fra samme treningsgruppe. Dersom det lar seg gjennomføre, er enerom å foretrekke for de overnattende sett i et smittevernperspektiv.
  • Alle må ha gode hygienerutiner for oppbevaring av mat og drikke, tørke av tøy, etc hvis man deler rom/hytte.
 • Unngå byttelån av tøy, treningsutstyr, drikkeflasker, mobiltelefoner, PC-er eller andre personlige eiendeler som ikke er nylig rengjort.
 • Fellesdusjer bør rengjøres minimum én gang hver dag. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold.
 • Dersom du føler deg det minste syk, så gi umiddelbart beskjed til leder/trener per telefon og ikke forlat rommet før du har fått beskjed om hva du bør gjøre videre.

Følgende personer skal IKKE være tilstede

 • Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt). Dette inkluderer lette og milde symptomer.
 • Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom.
 • Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene
 • Personer som tilhører risikogrupper for COVID-19 (definert av FHI) bør i samråd med lege vurdere om de kan delta.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 2 Nei