1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Treningsaktivitet
 5. Råd for enkeltreninger

Råd for enkeltreninger

Før trening

 • Ikke møt på trening hvis du er syk og meld straks fra til leder/trener hvis du blir syk under trening.
 • Sørg for at alt utstyr som skal benyttes på trening er grundig rengjort på forhånd.
 • Vask eller desinfiser hendene før treningen starter og praktiser allment godt smittevern før, under og etter hver treningsøkt.
 • Anleggene legger til rette for hånddesinfeksjon ved utlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Det skal være en ansvarlig/trener per gruppe som skal sørge for at retningslinjene og sikkerhetsbestemmelsene ivaretas.
 • Det skal føres navnelister med telefonnummer på alle som er med i den enkelte treningsgruppen.  Listene er til bruk for evt. smitteoppsporing, men slettes etter 14 dager.

Under trening

 • Vi anbefaler faste treningsgrupper på maksimalt 20 utøvere, flere treningsgrupper kan være i samme område så lenge gruppene holder avstand til hverandre.
 • Det oppfordres til at de samme utøverne trener i samme gruppe fra trening til trening.
 • Unngå fysisk kontakt og hold 1 m avstand.
 • Tilfeldig og kortvarig fysisk kontakt under treningsaktivitet er tillatt for utøvere under 20 år og toppidrettsutøvere.
 • Ikke host, nys eller spytt innenfor 2m avstand til en annen person og bruk engangstørk ved behov
 • Begrens kontakt mellom hånd og ansikt og berør minst mulig av felles utstyr og gjenstander.
 • Fellesutstyr skal desinfiseres med sprit eller med klorinblanding, eller annet egnet rengjøringsmiddel som tilfredsstiller kravene.
 • Benytt fast skytematte under økta. Du kan alternativt bruke medbrakt badehåndkle eller tilsvarende for å dekke skytematten, dersom du ikke bruker egen matte. Egeneide skytematter kan benyttes hvis de tas med hjem mellom hver økt og ikke brukes av andre.
 • Skytemattene skal desinfiseres og rengjøres før og etter bruk, og det samme gjelder håndkle dersom du benytter dette på økt. Rengjøring av matte gjøres med sprit, klorblanding eller egnet rengjøringsmiddel.
 • Alle skiver kan benyttes på skytebanen, så fremt retningslinjene om avstand overholdes.
 • Det er tillatt med flere kikkerter på standplass, men det er ikke tillatt for flere personer å dele samme kikkert.

Etter trening

 • Alt utstyr skal rengjøres grundig etter trening.
 • Dersom medbrakt håndkle benyttes for å dekke til skytematten, må du huske å vaske håndkledet etterpå.
 • Sørg for god håndhygiene.
 • Anleggene legger til rette for hånddesinfeksjon ved innlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Bruk av garderobe er tillatt hvis det er forsterket renhold der, men unngå fysisk kontakt mellom personer og tøy.
 • Vi oppfordrer til å dusje hjemme hvis mulig og bruk kun annenhver dusj hvis fellesanlegg benyttes.
 • Meld fra til trener/leder hvis du blir syk i perioden mellom treningene.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 4 Nei