1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Regjeringens gjenåpningsplan

Regjeringens gjenåpningsplan

Planen består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv. Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer, men statsministeren har signalisert at trinn tre kan være fullført innen slutten av juni.

Trinn 1: Gjelder frem til og med 26. mai 2021

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1-metersregelen.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, der publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Dersom barn og unge trener i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Trinn 2: Gjeldende fra 27. mai 2021

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • På offentlige innendørs arrangementer uten bruk av faste, tilviste sitteplasser er grensen 50 personer.
 • Innenlandsreiser kan nå gjennomføres, men det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for dem som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Trinn 3: Gjeldene fra 18. juni

 • Full kontakt for voksne i breddeidretten.
 • Unntak fra avstandskravet for voksne som deltar på idrettsarrangementer innenfor egen region eller krets.
 • Ved idretts, – kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år over hele landet kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse og uten krav om én meters avstand.
 • Toppidrett kan utøves som normalt. Seriespill kan gjennomføres både utendørs og innendørs.
 • Tilrettelagt karantene-/testregime for toppidrettsutøvere som returnerer fra utlandet gjør at disse kan trene og konkurrere kort tid etter retur.

Trinn 4: 

 • Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Se mer på regjeringens sider, og se full tabell med lettelser her.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei