1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Arrangement
 5. Støtteordninger

Støtteordninger

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader fra idrettslag på tilskudd for perioden 1. Januar 2021 til 31. august 2021. Fristen for å søke er 15. september 2021.  

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.

Søknadsfristen er 15. september.

Mer informasjon her: https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/

Det kan søkes om:

 • Merkostnader
 • Mindreinntekter fra arrangement
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter:

Tidligere støtteordninger:

Koronakrisepakke 3

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader fra idrettslag på koronakrisepakke 3. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknadsberettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjon helt tilbake til 12. mars i år. Fristen for å søke er 15. januar 2021.  

Formålet med ordningen er å kompensere idrettslag og andre frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til 31. desember 2020. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1.november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent.

Arrangement eller annen spesifisert aktivitet som på kort varsel må avlyses, stenges eller utsettes til 2021 på grunn av smitteutbrudd eller pålegg som gjør det umulig å gjennomføre aktivitet, regnes som delvis gjennomført. Det vil si at søker i disse tilfellene fortsatt kan få inntil 70 prosent kompensasjon.

Det kan søkes om:

 • Tapte inntekter (billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kiosk)
 • Tapte billettinntekter fra idrettsanlegg
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag på grunn av at andre arrangement, eller annen spesifisert aktivitet, er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
 • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.
 • Dette er en tillitsbasert ordning. Søkere plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom de er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden blir sendt.

Se ofte stilte spørsmål og svar om krisepakke 3.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei