1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Støtteordninger

Støtteordninger

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i perioden ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Mer informasjon her: https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/

Det kan søkes om:

  • Merkostnader
  • Mindreinntekter fra arrangement
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter:
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei