1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Personer tilstede på arrangement
  6. Maksgrense på 600

Maksgrense på 600

Der det tillates arrangementer utendørs på offentlig sted med inntil 600 personer fordelt på 3 grupper (kohorter) med inntil 200 personer. Det må til enhver tid være minimum 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper, disse skal holdes fysisk adskilt.

Kohorter kan skiftes ut i løpet av arrangementet, forutsatt at de ikke kommer i kontakt med hverandre og at det foretas nødvendig vask av rom og felles berøringsflater.

I grensen på antall personer inngår deltagere og støtteapparat. Personell som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet (funksjonærer) kommer i tillegg.

Det er kun tilatt med publikum på arenaer som har permanent fastmonterte seter til publikum. Seter er ett nøkkelord, fastmontert benk er ikke godkjent. NSSF ønsker uansett ikke noe publikum på arrangement.

Disponering av kohorter

Kohorter anbefales disponert slik:

  • Inntil 200 utøvere
  • Inntil 200 trenere/lagledere
  • Inntil 200 smørere og servicepersonell (denne gruppen forblir den samme gjennom dagen)

Fordeling av plasser til trenere/lagledere

Antallet trenere/lagledere fordeles ut til samme enhet som tildeles innskytingsskive. På anlegg med 30 skiver tildeles det 3 plasser per innskytingsskive. Disse personene vil få tilgang til laglederboks og sekunderingsmulighet i løypa.

Ved tildeling av innskytingsskiver til krets er det krets som må fordeles disse videre til sine tilhørende trenere, team og støtteapparat på en måte som sørger for best mulig oppfølgning av kretsens utøvere på arrangementet.

På arrangementer som inngår i Lerøy Cup og Hovedlandsrenn distribueres det digitale billetter som fungerer som adgangspass. NSSF vil organisere dette sammen med arrangør gjennom plattformen Checkin. Distribusjonen av billetter vil foregå så fort innskytingslisten er klar etter ordinær påmeldingsfrist.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei