1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Personer tilstede på arrangement
  6. Maksgrense på 200

Maksgrense på 200

Flere områder tillater nå kun arrangementer utendørs på offentlig sted med inntil 200 personer tilstede samtidig. Det kan være flere 200 grupper kan skiftes ut i løpet av arrangementet, forutsatt at de ikke kommer i kontakt med hverandre og at det foretas nødvendig vask av rom og felles berøringsflater.

I grensen på antall personer inngår deltagere og støtteapparat. Personell som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet (funksjonærer) kommer i tillegg.

Fordeling ved nasjonale renn:

  • Inntil 120 utøvere
  • Inntil 60 trenere/lagledere – 2 stk per innskytingsskive
  • Inntil 20 smørere

Trenere/lagledere

Antallet trenere/lagledere fordeles ut til samme enhet som tildeles innskytingsskive. På anlegg med 30 skiver tildeles det 2 plasser per innskytingsskive. Disse personene vil få tilgang til laglederboks og sekunderingsmulighet i løypa.

Ved tildeling av innskytingsskiver til krets er det krets som må fordeles disse videre til sine tilhørende trenere, team og støtteapparat på en måte som sørger for best mulig oppfølgning av kretsens utøvere på arrangementet.

På arrangementer som inngår i Lerøy Cup og Hovedlandsrenn distribueres det digitale billetter som fungerer som adgangspass. NSSF vil organisere dette sammen med arrangør gjennom plattformen Checkin. Distribusjonen av billetter vil foregå så fort innskytingslisten er klar etter ordinær påmeldingsfrist.

Fordeling ved kretsrenn:

  • Inntil 100 utøvere
  • Inntil 100 foreldre/trenere

Spesielt ved renn der det er utøvere under 17 år som ikke bærer eget våpen må foresatt bringe våpenet til og fra standplass, det er bakgrunn for denne anbefalingen.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei