1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Toppidrettsarrangementer

Toppidrettsarrangementer

Hvor mange kan være tilstede?

200 publikummere er tillatt på denne typen arrangement, det åpnes for 600 personer der hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
Utøvere, støtteapparat og funksjonærer teller ikke mot denne grensen . Dette er nytt fra 23. februar 2021.

Lokale helsemyndigheter kan sette krav til et maksantall inkludert utøvere og støtteapparat der hvor lokale forhold tilsier det.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Deltagerbegrensning

Renn kan kun gjennomføres for en definert gruppe utøvere per dags dato.

Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere er unntatt regelen om minimum 1 meters avstand ved gjennomføring av arrangementet.

Definisjon av toppidrett fra NIF

Toppidrettsutøver: Dagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver trening og forberedelser i verdensklasse avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører jevnlig til internasjonale toppresultater. Idretten er for disse utøverne førsteprioritet.

Morgendagens toppidrettsutøver: Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver omfattende trening og forberedelser gjennom en langsiktig progresjonsplan som kan føre fram til internasjonale toppresultater. Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som normalt inngår i særforbundenes rekrutteringslandslag.

NSSF har på bakgrunn av dette definert utøvere basert på følgende kriterier:

  1. Utøvere på NSSF landslag inneværende sesong
  2. Internasjonale resultater
  3. NC-total senior til og med topp 40 (M) / topp 30 (K) inkludert utøvere omfattet av punkt 1 og 2
  4. NC-total 20-22 topp 25 (M) / topp 15 (K) inkludert utøvere innbefattet av punkt 1-3
  5. NC-total 19 topp 10 (M) / topp 10 (K) inkludert utøvere omfattet av punkt 1-3* Punkt 3, 4 og 5 baserer seg på Lerøy Cup sesongen 2019-20.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei