1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Lokale arrangementer

Lokale arrangementer

 Lokal aktivitet innenfor samme bo og arbeidsregion er den sikreste formen for aktivitet og måten å sørge for at flest mulig får mulighet til å opprettholde aktivitet i en periode nå.

Hvem kan delta?

Alle klasser kan konkurrere lokalt. Utøvere i klasse 20 år og eldre må holde minimum 1 meters avstand til andre også underveis i konkurranse.

Geografisk avgrensning

Det må brukes litt skjønn for å ta hensyn til lokale forhold, formålet er å begrense deltagelsen innenfor samme bo og arbeidsregion.

Vår anbefaling: ­

  • Ha dialog med lokale helsemyndigheter om hva de tenker er en fornuftig begrensing i deres område.
  • Tillat det området som naturlig kan reise til arrangementet uten å overnatte for å konkurrere en helg.
  • Husk at det er hvor utøver bor som er avgjørende, ikke klubbtilhørighet.
  • De som er på hytte skal unngå kontakt med lokalbefolkningen og anbefales derfor ikke å konkurrere «lokalt rundt hytta».

Registerer aktivitet i EQ Timing

Norges Skiskytterforbund benytter EQ Timing som terminlisteregistering. Før derfor opp alle renn og arrangementsaktiviteter som blir foretatt der, uavhengig av om man benytter EQ Timing for påmelding og/eller tidtaking. Dette gir NSSF viktig informasjon omkring aktivitet som foregår.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei