1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Krets/region arrangementer

Krets/region arrangementer

Det er nå åpnet for konkurranser innenfor samme idrettskrets og region.

Spesielt i de største idrettskretsene anbefaler vi at de forskjellige skiskytterkretsene «motprogrammerer» renn. Deltagerbegrensingen setter fort en stopper for størrelsen på arrangementene, så hver krets må arbeide for nok renn for sine utøvere hver helg der hvor idrettskretsene er store.

Hvem kan delta?

Kun utøvere under 20 år kan konkurrere.
Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere er unntatt regelen om minimum 1 meters avstand ved gjennomføring av arrangementet.

Ta utgangspunkt i bo og oppholdsstedet til utøver for deltagelse i renn i stede for klubbtilknytning. Utøvere som er bosatt i annen idrettskrets/region enn der hvor man har sin klubbtilhørighet må konkurrere i idrettskrets/region ved bosted, og kan ikke konkurrere i flere områder.

Hvor mange kan vi være?

Det er en maksgrense på 200 personer på denne typen arrangementer. Funksjonærer kommer i tillegg til utøvere og støtteapparat.

Det kan være flere 200 grupper som skiftes ut i løpet av arrangementet, forutsatt at de ikke kommer i kontakt med hverandre og at det foretas nødvendig vask av rom og felles berøringsflater.

Spesielt ved renn der det er utøvere under 17 år som ikke bærer eget våpen må foresatt bringe våpenet til og fra standplass, anbefales det at det planlegges med like mange utøvere som foresatte til stede.

Hva er en region?

Det er ikke ytterligere spesifisert. NSSF anbefaller at dette avklares med lokale helsemyndigheter hva som er fornuftig i deres område.
Med unntak av region Øst kan det være naturlig å ta utgangspunkt i sin skiskytterregion.

Registerer aktivitet i EQ Timing

Norges Skiskytterforbund benytter EQ Timing som terminlisteregistering. Før derfor opp alle renn og arrangementsaktiviteter som blir foretatt der, uavhengig av om man benytter EQ Timing for påmelding og/eller tidtaking. Dette gir NSSF viktig informasjon omkring aktivitet som foregår.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 1 Nei