1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Arrangement
 5. Generelle råd vedrørende arrangement

Generelle råd vedrørende arrangement

 • Etabler på et tidlig tidspunkt kontakt med lokale helsemyndigheter for videre dialog rundt gjennomføringen av arrangementet.
 • Arrangementet gjennomføres på offentlig sted, for eksempel i et idrettsanlegg.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør. Dette kan være idrettslag, annet organisasjonsledd eller arrangørselskap.
 • Arrangør er ansvarlig for:
  • Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges
  • Utarbeide smittevernplan
  • Å forholde seg til lokale regler, sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter.
  • Å ha oversikt over deltagere og hvem ellers som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. En slik oversikt med navn og kontaktopplysninger for å kunne spore smitte, skal slettes etter 14 dager. Bruk gjerne NIF sitt verktøy for elektronisk besøksregistrering www.qrona.nif.no
  • Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • Å følge relevante standarder om smittevern
 • Klubber og kretser tilknyttet NSSF kan terminfeste og gjennomføre konkurranser forutsatt at myndighetenes regler og denne veilederen overholdes.
 • Kommuner og/eller anleggseiere kan ha egne regler som er strengere enn de generelle retningslinjene. I slike tilfeller må respektive kommunes/anleggseiers regler følges.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 2 Nei