1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Forebyggende tiltak på arrangement

Forebyggende tiltak på arrangement

Disse rådene er ment som praktiske tips til gjennomføringen av arrangement og blir fortløpende oppdatert etterhvert som vi får erfaringer med de forskjellige tiltakene.

DESINFISERING AV SKYTEMATTE

Matten skal desinfiseres mellom hver utøver på liggende skyting.
Den beste metoden så lang utendørs i kaldt vær er å benytte et alkoholbasert flytende middel beregnet på desinfisering av overflater.Eksempelvis Antibac 75% Overflatedesinfeksjon eller Blåtind Overflatedesinfeksjon.

Påføres enkelt med trykksprøyte, holder med en lett dusj over hele området.
Så lang god har vi god erfaring med trykksprøyter fra Gardena, billige varianter har fått problemer med dysen etter kort tids bruk.

La det virke den tiden det er oppgitt på produktet, ofte 60 sekunder. Matten skal være fuktig hele virketiden.
Hvis matten er fuktig fortsatt en stund etter virketiden er over kan det benyttes mopp for å dra det utover slik at det siste også fordamper.

Forbruk: 30-60 ml pr desinfisering basert på enkle tester. Må ha litt mer erfaring for å kunne være mer presis i anbefalingen.

Funksjonærbehov: 3-4 personer.

REDUKSJON AV FUNKSJONÆRER

NSSF har åpnet for at manuell andre og tredjekontroll på standplass erstattes av videokameraer som dokumenterer hele skytebanen og strafferunden. Kostere på standplass må fortsatt være der.
På alle renn som inngår i Lerøy Cup og på Hovedlandsrenn leier NSSF inn kameraløsning og ekstra sett brikker til alle utøvere.

VALG AV SKYTEPLASS

Benytt alle skiver som er tilgjengelig for å sørge for størst mulig spredning.

For klassene 17 år og eldre gjelder følgende:
På normal, sprint og supersprint prolog får utøver tildelt skive ved innkomst på liggende skyting, ved stående skyting kan utøver fritt velge skive.

LAGLEDERMØTET

Lagledermøtet gjennomføres digitalt for å redusere kontaktpunkter innendørs. Detaljer for pålogging til møtet sendes ut til alle registrerte lagledere gjennom Checkin og publiseres på arrangørens nettside.

TRENINGSDAG

Det skal ikke avholdes treningsdag med åpen skytebane på renn som inngår i Lerøy Cup eller på Hovedlandsrenn. Arrangør skal holde løypenettet merket og åpent for inspeksjon dagen før rennstart.

UTSTYRSKONTROLL

Det anbefales at funksjonærer benytter munnbind da det kan være utforende å opprettholde avstandskrav gjennomgående på disse kontrollpunktene.

Avtrekkskontroll
Utøver holder våpenet selv, og setter det på anvist plass på bordet. Funksjonær holder loddet og legger dette på avtrekker, uten å berøre våpenet.
Lodd desinfiseres mellom hvert våpen.
Det er etter avtrekkskontrollen at man registrerer utøver i EQ Mobile som passert.

Brikkekontroll
Brikkeleser festet på en pinne som er minimum 1 meter lang for avlesning av brikker på god avstand til utøver.

Startnummerutdeling
Arrangør pakker startnummer og lårnummer sammen i en pose, dette gjøres med hansker på en måte som ivaretar smittevernet.
Posene henges eller stilles opp slik at det er enkelt for utøver å plukke posen med sitt startnummer og lårnummer.

VISITASJON AV VÅPEN

Utøver eller foresatt åpner selv sluttstykket for visuell kontroll av funksjonær. Funksjonærer skal ikke berøre sluttstykket eller på annen måte berøre våpenet.

Ved våpenoverlevering på renn med klasser til og med 16 år skal funksjonær kun forflytte våpenet ved å ta på løpet. Engangshansker utenpå vinterhanske anbefales. Våpenet gis fra standplass til foresatt som så fremviser våpenet for visitasjon for standplassfunksjonær.

INNSKYTING

Foreløpig anbefales en innskyting der det legges opp i puljer a 7 minutter til innskyting for hver utøver. Så 3 minutter til desinfisering før ny utøver får sin tilmålte tid på matten. Skytebaneleder blåser i fløyta for start og stopp ved hver pulje.
NSSF ønsker innspill på alternative gjennomføringsmetoder her som er mer effektive, men samtidig gir utøver tid til en god innskyting.

DELTAGELSE I ANDRE KLASSER

17-19 årsklassene kan ikke melde seg opp i klasse 20-22 eller senior.
For andre klasser gjelder samme bestemmelser som tidligere.

PREMIESEREMONI

Premieseremoni holder folk igjen i arena og er en unødvendig ansamling av personer og bør derfor ikke forekomme. NSSF anbefaler at kun de tre beste i hver klasse overrekkes premie på seremoni så fort som mulig etter offisiell resultatliste er klar.
Deltagerpremier kan deles ut sammen med startnummer eller etter målgang.

OPPHENG AV LISTER

Krav om oppslag av uoffisielle lister bortfaller.
Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing.
Speaker melder protestfrist på beskjed fra tidtakersjef, fristen kan tidligst være 15 minutter etter siste målgang og minimum 15 minutter frem i tid fra det tidspunktet speaker opplyser om fristen.

HÅNDTERING AV STARTNUMMER OG LEIEBRIKKER

Utøver tar selv av startnummer og putter dette opp i egnede sekker etter målgang. Arrangør kan da tømme hele posen rett i vaskemaskin uten å berøre numrene. Posen destrueres umiddelbart.
Arrangør setter på og tar av leiebrikker. Utøver går opp på en kasse, og arrangør fester/fjerne brikken for utøver. Leiebrikker desinfiseres og tørkes før senere bruk. Funksjonær bør benytte engangshansker utenpå egen vinterhansker.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 2 Nei