1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Forebyggende tiltak på arrangement

Forebyggende tiltak på arrangement

Disse rådene er ment som praktiske tips til gjennomføringen av arrangement som kan være med på å forebygge smittespredning.

DESINFISERING AV SKYTEMATTE

Matten bør desinfiseres mellom hver innskyting og konkurranse. Det er ikke lenger et krav at dette gjøres mellom hver utøver.
Den beste metoden så lang utendørs i kaldt vær er å benytte et alkoholbasert flytende middel beregnet på desinfisering av overflater.Eksempelvis Antibac 75% Overflatedesinfeksjon eller Blåtind Overflatedesinfeksjon.

Påføres enkelt med trykksprøyte, holder med en lett dusj over hele området.
Så lang god har vi god erfaring med trykksprøyter fra Gardena, billige varianter har fått problemer med dysen etter kort tids bruk.

La det virke den tiden det er oppgitt på produktet, ofte 60 sekunder. Matten skal være fuktig hele virketiden.
Hvis matten er fuktig fortsatt en stund etter virketiden er over kan det benyttes mopp for å dra det utover slik at det siste også fordamper.

Forbruk: 30-60 ml pr matte.

Funksjonærbehov: 2 personer.

REDUKSJON AV FUNKSJONÆRER

NSSF har åpnet for at manuell andre og tredjekontroll på standplass erstattes av videokameraer som dokumenterer hele skytebanen og strafferunden. Kostere på standplass må fortsatt være der.

VALG AV SKYTEPLASS

Benytt alle skiver som er tilgjengelig for å sørge for størst mulig spredning.

LAGLEDERMØTET

Lagledermøtet gjennomføres digitalt for å redusere kontaktpunkter innendørs.

UTSTYRSKONTROLL

Avtrekkskontroll
Utøver holder våpenet selv, og setter det på anvist plass på bordet. Funksjonær holder loddet og legger dette på avtrekker, uten å berøre våpenet.
Lodd desinfiseres mellom hvert våpen. Det er etter avtrekkskontrollen at man registrerer utøver i EQ Mobile som passert.

Brikkekontroll
Brikkeleser festet på en pinne som er minimum 1 meter lang for avlesning av brikker på god avstand til utøver.

Startnummerutdeling
Arrangør deler ut startnummer på ordinær måte. Funksjonærer må sørge for god håndhygiene fortløpende.

VISITASJON AV VÅPEN

Utøver åpner selv sluttstykket for visuell kontroll av funksjonær. Funksjonærer skal ikke berøre sluttstykket eller på annen måte berøre våpenet.

Ved våpenoverlevering på renn med klasser til og med 16 år gjennomføres visitasjonen på ordinært vis.

PREMIESEREMONI

Anbefalles gjennomført fortløpende på arena

OPPHENG AV LISTER

Krav om oppslag av uoffisielle lister bortfaller.
Uoffisielle resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing.
Speaker melder protestfrist på beskjed fra tidtakersjef, fristen kan tidligst være 15 minutter etter siste målgang og minimum 15 minutter frem i tid fra det tidspunktet speaker opplyser om fristen.

HÅNDTERING AV STARTNUMMER OG LEIEBRIKKER

Utøver tar selv av startnummer og putter dette opp i egnede sekker etter målgang. Arrangør kan da tømme hele posen rett i vaskemaskin uten å berøre numrene.
Arrangør setter på og tar av leiebrikker. Utøver går opp på en kasse, og arrangør fester/fjerne brikken for utøver.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 2 Nei