1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement
  5. Adgangskontroll

Adgangskontroll

Arrangør må føre lister med kontaktinformasjon på alle personer som er tilstede på arrangement, og sørge for at gjeldende maksgrense ikke overskrides.

Bruk gjerne NIF sitt verktøy for elektronisk besøksregistrering www.qrona.nif.no

Lerøy Cup og Hovedlandsrenn

NSSF benytter Checkin.no for registering og kontroll av adgang på arrangementer som inngår i Lerøy Cup og Hovedlandsrenn. Alle lagledere, støtteapparat og smørere må registreres i systemet for å få adgang til arena. Hver enhet gis et antall personer som de får anledning til å registere, antallet baserer seg på antallet utøvere tilstede.

NSSF sender ut skjema for registering til den enkelte enhet i forkant av arrangementet, hvor man så registerer seg selv og får tilsendt en billett på e-post.

Arrangør scanner alle billetter før personer gis adgang til arena. Personer uten gyldig billett skal vises bort fra arrangementet.

Kontrollen gjøres etter parkering, før man når arenaen. Utøvere skal ikke registreres her, de benytter startnummer som «adgangspass». Utstyrskontroll med startnummerutdeling må derfor ligge utenfor det avgrensede området.

Ice har stilt tre mobiltelefoner til disposisjon som benyttes i denne adgangskontrollen. Disse kommer NSSF med.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei