1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Koronaveileder for trening og arrangement
  4. Arrangement

Arrangement

Norges Skiskytterforbund forholder seg til gjeldende regelverk og anbefalinger.  

Grunnregelen i Norge er at alle arrangementer er forbudt nå. En definisjon av arrangementer finnes her: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13
Det er store variasjoner i landet nå på hvor mange det er tillatt å samle, det er viktig å holde seg oppdatert på lokale bestemmelser.

Hva er tillatt?

  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
Uten test eller koronasertifikatInnendørsUtendørs
Faste tilviste plasserInntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasserInntil 400 personer (200 x 2 kohorter)Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat
Faste tilviste plasser50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
Uten faste plasser50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom kohorter der det er gjeldene. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

NSSF sin koronaveileder skal følges og legges til grunn for aktiviteten. Funksjonærer er omfattet av de samme krav til smittevern som øvrige aktører, og de plikter å sette seg inn i idrettens smittevernregler.


Følgende personer skal IKKE møte på arrangement:

  • Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt).
  • Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom.
  • Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene
  • Utøvere, trenere, støtteapparat og funksjonærer som tilhører risikogrupper for COVID-19 (definert av FHI) bør i samråd med lege vurdere om de kan delta i aktivitet.
  • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

Publikum

Det anbefalles at kun utøvere og helt nødvendig støtteapparat reiser til skiskytterarrangementer.

For å redusere ringvirkningene ved en eventuell smittespredning må antallet personer som reiser til ett arrangement, og er i kontakt med utøvere og andre reduseres så mye som mulig. Ved en eventuell smittespredning kan alle som har vært tilstede på arrangementet risikere å måtte gå i karantene, det vil også kunne gjelde andre nærkontakter til personer som har vært på arrangement. Dette vil kunne potensielt få store konsekvenser for arbeidsplasser og andre tredjeparter som ikke er ønskelige.

Personer som ikke er beskyttet, og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med forhøyet smittenivå.

Det er ikke anledning for publikum å være tilstede på nasjonale arrangementer, det gjelder både i løypa og på stadion. Publikum henstilles til å følge med på liveresultater hjemmefra.

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 1 Nei