1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement
 4. Arrangement

Arrangement

 • Ved utendørs offentlig arrangement: Inntil 3 000 personer med faste, tilviste plasser. Der det er flere enn 500 personer tilstede, kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene.
 • Ved innendørs offentlig arrangement: Inntil 1 500 personer med faste, tilviste plasser. Der det er flere enn 200 personer tilstede, kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
 • Arrangør skal kunne komme i kontakt med alle involverte i etterkant av et arrangement for å bistå kommune med smittesporing, vi anbefaler arrangører å bruke qrona.nif.no
 • Barn og unge under 20 år – utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Voksne – utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett – kan gjennomføres som normalt med smittevernstiltak.
 • Ved utendørs arrangement og aktivitet, bør garderober stenges og bruk av oppholdsrom og andre innendørs fasiliteter begrenses til det som er nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet. Ved bruk av innendørs rom/fasiliteter, for eksempel til premieutdeling, gjelder reglene for innendørs arrangement.
 • Munnbind skal benyttes i alle områder, både innendørs og utendørs, hvor det er vanskelig å holde avstand til andre. På Lerøy Cup og NM er det krav om munnbind ved ankomst arena og helt til man forlater arena. Eneste unntak er når man går på ski. På disse arrangementene får utøveren munnbind av arrangør ved målgang.
 • Arrangøren skal planlegge for gjennomføringen av arrangementet slik at det unngås trengsel, samt for øvrig sørge for en smittevernforsvarlig tilrettelegging og gjennomføring.

Alle arrangører bør utarbeide en smittevernplan, og holde dialog med lokale helsemyndigheter om gjennomføring av arrangement. Lokale regler og pålegg fra kommunale helsemyndigheter må alltid følges. 

Følgende personer skal IKKE være tilstede

 • Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt). Dette inkluderer lette og milde symptomer.
 • Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom.
 • Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene
 • Personer som tilhører risikogrupper for COVID-19 (definert av FHI) bør i samråd med lege vurdere om de kan delta.

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 2 Nei