1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Koronaveileder for trening og arrangement

Koronaveileder for trening og arrangement

Forord/Innledning

Dette dokumentet inneholder utfyllende retningslinjer for skiskyttertrening og konkurranser i Norge basert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra lokale og nasjonale myndigheter. Myndighetenes råd skal alltid gjelde der hvor det er avvik fra denne veilederen.

For utøvere som skal representere Norge i internasjonale konkurranser, gjelder egne retningslinjer utarbeidet av NSSF sitt helseteam.

Det er i utarbeidelsen lagt vekt på at:

 • Retningslinjene skal være enkle og tydelige, slik at de kan være enkle å etterleve.
 • Aktiviteten reguleres på en måte som reduserer faren for smittespredning i idretten eller fra idretten og til omverdenen.
 • Klubbene som driver breddeidrett har ikke det samme ressursgrunnlaget som toppidretten.
 • Utøvere som ikke er profesjonelle, men utøver sin aktivitet enten i et prestasjonsutviklingsløp eller i en hobby-/sosial kontekst skal kunne gjennomføre aktivitet innenfor trygge rammer.

Vi gjør særskilt oppmerksom på at kommunene kan innføre strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av nasjonale helsemyndigheter. Dette med bakgrunn i smittesituasjonen i den enkelte kommune.

Nasjonale retningslinjer kan også endre seg på kort varsel, så selv om man følger alle retningslinjer gitt her vil det ikke være en garanti for gjennomføringen av alle typer aktivitet.

Ansvar

 • Det er Norges Skiskytterforbunds ansvar å utarbeide relevante retningslinjer for all skiskytteraktivitet.
 • Det er klubbenes ansvar at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens så vel som offentlige myndigheters krav.
 • Det er arrangørens ansvar at alle arrangementer skjer i samsvar med idrettens så vel som offentlige myndigheters krav.
 • Det er trenerens/lederens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene.
 • Det er utøver og utøvers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte utøver retter seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.

Hvordan forholde seg til sykdomssymptomer og påvist covid-19 smitte?

Ved symptomer på sykdom skal utøvere, trenere og støtteapparat holde seg hjemme og ikke delta på trening eller andre aktiviteter. Dette gjelder selv ved milde luftveissymptomer.

Dersom utøver, trener eller annen person i støtteapparatet får påvist covid-19 skal idrettslaget forholde seg til råd og pålegg fra kommunehelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging i forbindelse med covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak.

Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og som derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 2 Nei