1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Klubbguiden
  4. Støtteordninger
  5. VM-fondet

VM-fondet

  1. VM-fondet skal benyttes til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i Norges Skiskytterforbund, og prosjekt det søkes om økonomisk støtte til. må kunne gjenspeiles i forbundets tingvedtatte og gjeldende strategidokument/langtidsplan, innen områder for bredde- og rekrutteringsarbeid.
  2. Det skal sendes søknad til fondsstyret som beskriver prosjektet. Klubber og kretser kan sende prosjektsøknad via utviklingskomiteen som innstiller videre til NSSFs administrasjon. Administrasjonen er formell søker til VM-fondet.
  3. Prosjektsøknaden skal minimum inneholde mål, prosjektbeskrivelse, budsjett, prosjektledelse og tidsperiode.
  4. Søknader på prosjektmidler til ordinær drift (eller som oppfattes som ordinær drift) av klubb/lag/team faller utenfor kriteriene for bruk av VM2016-fondet.
  5. Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. Rapporten skal beskrive oppnådde resultater ut fra prosjektbeskrivelsen (ref. pkt 3)
Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?