1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Klubbguiden
  4. Støtteordninger
  5. VM-fondet

VM-fondet

  1. VM-fondet skal benyttes til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i Norges Skiskytterforbund, og prosjekt det søkes om økonomisk støtte til. må kunne gjenspeiles i forbundets tingvedtatte og gjeldende strategidokument/langtidsplan, innen områder for bredde- og rekrutteringsarbeid.
  2. Det skal sendes søknad til fondsstyret som beskriver prosjektet. Klubber og kretser kan sende prosjektsøknad via utviklingskomiteen som innstiller videre til NSSFs administrasjon. Administrasjonen er formell søker til VM-fondet.
  3. Prosjektsøknaden skal minimum inneholde mål, prosjektbeskrivelse, budsjett, prosjektledelse og tidsperiode.
  4. Søknader på prosjektmidler til ordinær drift (eller som oppfattes som ordinær drift) av klubb/lag/team faller utenfor kriteriene for bruk av VM2016-fondet.
  5. Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. Rapporten skal beskrive oppnådde resultater ut fra prosjektbeskrivelsen (ref. pkt 3)
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei