1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Klubbguiden
  4. Antidoping

Antidoping

Antidopingarbeid i skiskyting

Norges Skiskytterforbund har vedtatt i sin langtidsplan 2018-22 følgende om antidopingarbeidet:

Mål: Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et tydelig standpunkt mot doping.

Strategi: Innta et tydelig standpunkt mot doping og være pådrivere i det internasjonale arbeidet for et konsekvent og forpliktende system for håndtering av dopingsaker. Sikre at aktive og ledere i alle organisasjonsledd gjennomfører kompetansehevende tiltak for å sikre et nødvendig kunnskapsnivå.

Les mer om saken her: https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/antidopingpolicy/

Rent Idrettslag

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå kan ditt lag enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Nettside: https://www.rentidrettslag.no/

Ren utøver

Antidoping Norge har laget en e-læring for utøvere som Ren Utøver. Vi oppfordrer alle utøvere 15 år og eldre å ta denne e-læringen.

Nettside: https://www.renutover.no/

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?