1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Tidtakning
  5. Lister

Lister

Alle lister på nasjonale renn skal inneholde logo til NSSF.
Mesterskap skal bruke arrangementslogo, mens andre renn benytter logo til arrangørklubb.
Renn i ASKO Cup skal benytte ASKO logo på alle lister.

Startlister

Trekning skal gjennomføres tirsdag samme uken som rennet, om annet ikke spesifikt avtales med NSSF/TD som følge av krav i forbindelse med TV-sending eller lignende.

Startlisten skal sendes til godkjenning hos TD og NSSF før offentlig publisering. Startlisten må være komplett med riktig sponsorlogoer for arrangementet.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?