1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Tidtakning

Tidtakning

NSSF har som et krav i arrangørkontrakten at arrangørene har et testløp i forkant av NM, NC og HL for å evt luke bort feil med tidtakingen.

EQ Timing

EQ Timing stiller med en ressursperson som er tilgjengelig i forkant av arrangement og fysisk tilstede på de stedene hvor arrangøren velger å benytte seg av EQ Admin. (NM/NC/HL)
Det betyr at arrangøren må gjøre tidtakerjobben selv og ha alt utstyret, ressurspersonen skal veilede arrangøren underveis i forberedelsene og gjennomføringen.

Hvis man ønsker at EQ Timing skal gjøre tidtakingen, kan man kjøpe denne tjenesten.

NSSF dekker lønn og reise, arrangøren dekker overnattingskostnader til ressurspersonen.

Manuell påmelding i EQ Timing

Om du som tidtager skal melde på en utøver manuelt er det viktig at man i vinduet som kommer etter å ha trykket på Legg til deltager trykker på Finn utøver og derifra finner riktig utøver fra Idrettens database. På denne måten får man riktig klubb, team, brikkenummer og lisensstatus på utøver.

Liveresultater

Liveresultater er nesten like viktig som resultatlisten til slutt, da dette brukes for sekundering i løypene. Det er derfor viktig at all informasjon tidtagere har kjennskap til blir registrert så fort som mulig i tidtakningssystemet.

Spesielt på normal er det viktig at manglende skyteserie fra standplass blir lagt inn manuelt umiddelbart om den ikke skulle komme riktig vei. Det er en krevende jobb å følge med, og mangler dere data bruk radio til standplassjef som kan gi dere informasjon fra skriverne. Ikke vent på at papirene blir bragt inn!

Brikke

Utøver går kun med egen brikke – Valgfri fot.
Arrangør skal ha brikke tilgjengelig for utleie på start for utøvere som har glemt dette. Husk å rapporter dette inn raskt slik at utøver ligger inne med riktig brikkenummer hele veien.

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei