1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Stadion
  5. Visitasjon etter innskyting

Visitasjon etter innskyting

En funksjonær trekker ned sluttstykket for å sjekke om det er patron eller tomhylse i kammeret.

En funksjonær registerer i EQ Mobil-app at utøver har fått godkjent egenkontroll.

En funksjonær passer på at køen ikke går inn på skive 1 og blir til hinder for de som bedriver innskyting. Funksjonær påser også at ingen rører våpenet i køen.

Utøvere som møter med patron skal gis startnekt da dette er direkte brudd på sikkerhetsreglene.
Utøvere med tomhylse skal ilegges en straff 30 sekunders tilleggstid.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei