1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Stadion
  5. Våpenoppbevaring på arena

Våpenoppbevaring på arena

Arrangør skal etablere et område for obligatorisk oppbevaringa av våpen på arena. Det betyr at ut over det å ha våpen i bukk på standplass under innskyting skal dette området benyttes til all våpenoppbevaring.

Dette er en ny ordning fra 2022/23 sesongen, denne siden vil bli utvidet når vi har et konkret eksempel på gjennomføring å vise til.

Området skal være gjerdet inn og arrangør sin våpenansvarlig skal føre tilsyn med området.

Utøver er selv ansvarlig for oppbevaringen i området, og skal selv levere inn og hente ut eget våpen, våpenet anbefales levert i futteral.
Startnummer brukes som adgangskontroll.

Klær og annet utstyr skal oppbevares på andre områder.

Området må lokaliseres i nærhet til eller på vei til start, og være enkelt tilgjengelig etter målgang.

Det er ikke behov å organisere felles våpenoppbevaring for utøvere i klasse 16 år og yngre, da disse våpnene enten skal oppbevares i bilen til foresatte eller på standplass under innskyting og konkurranse.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?