1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Speaker
  5. Lydanlegg

Lydanlegg

Speaker og utegående speaker bør ha hver sin trådløse mikrofon med mulighet for egen MUTE knapp i tillegg til AV/PÅ. Utegående må ha en håndholdt mikrofon, speaker inne bør ha en bøylemikrofon slik at hendene er frie.

Arrangør skal spille musikk til enhver tid under trening og konkurranser, men på et nivå som ikke er av sjenanse for utøvere og støtteapparat.

Det bør også være radiokommunikasjon mellom lydmann, speaker og utegående speaker.

Det anbefales å ha flere mindre høyttalere rundt omkring i arenaen enn få store for å oppnå jevnere lydnivå i området. Høyttalerne bør plasseres slik at man unngår å høre forsinket lyd fra et annet område.

Testing og iverksetting av lydanlegget skal foregå utenfor tidspunkter for trening, innskyting og konkurranse.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja 1

Hvordan kan vi hjelpe?