1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Tildeling av renn
  5. Etter tildeling

Etter tildeling

Arrangørkontrakt

NSSF skriver en arrangørkontrakt med alle arrangører av nasjonale arrangementer som regulerer flere forhold nyttet til arrangementet. Denne kontrakten signeres digitalt av Generalsekretær i NSSF, leder av arrangørklubb(er) og rennleder.

Kretser kan velge å gjøre det samme for kretsrenn.

Rennsøknad – EQ Timing

ALLE konkurranser organisert av klubb eller krets i Norge skal, uavhengig av nivå på rennet, opprette arrangementet i EQ Timing innen 15. september hvert år. Dette for å kunne skape en felles fullstendig terminliste. EQ Timing ser over oppsettet og publiserer rennet i den fullstendige terminlisten når arrangementet er korrekt konfigurert.

Fullstendig terminliste

Kontaktinformasjon

Etter tildeling må arrangørklubb melde inn navn på rennleder og andre nøkkelpersonell til NSSF. Sendes som e-post til tobias@skiskyting.no

Arrangementslogo

Arrangør av mesterskap skal utforme en logo for arrangementet som bruker offisiell tittel på arrangementet. Logo skal godkjennes av NSSF før den offentliggjøres.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?