1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Skytebane
  5. Treningsdag

Treningsdag

Husk å ha nok folk tilgjengelig på treningsdagen til å sope matter og trekke opp skiver.

Startnummer

Alle som benytter standplass skal benytte startnummer fra arrangør. Utøvere uten skal bortvises fra standplass.

Avtrekkskontroll

Mer informasjon om kontrollen finner du her: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/arrangorhandbok/utstyrskontroll/avtrekkskontroll/

Startnummer deles ut til utøver etter godkjent avtrekkskontroll.

Kontroll av visitasjon etter offisiell trening

Skal gjennomføres etter offisiell treningsdag. Mer informasjon her: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/arrangorhandbok/stadion/visitasjon-etter-innskyting/

Startnummer leveres inn her.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei