1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Skytebane
  5. Treningsdag

Treningsdag

Husk å ha nok folk tilgjengelig på treningsdagen til å sope matter og trekke opp skiver.

Startnummer

Alle som trener på standplass, skal benytte startnummer fra arrangør. Utøvere uten startnummer skal ta på startnummer umiddelbart etter at dette er påpekt, hvis ikke skal utøver bortvises fra standplass.

Avtrekkskontroll

Mer informasjon om kontrollen finner du her: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/arrangorhandbok/utstyrskontroll/avtrekkskontroll/

Startnummer deles ut til utøver etter godkjent avtrekkskontroll.

Kontroll av visitasjon etter offisiell trening

Skal gjennomføres etter offisiell treningsdag. Formålet med kontrollen er å kontrollere at utøver har gjennomført egenkontrollen i tråd med konkurranseregelverket.

Gjennomføres på samme måte som etter innskyting, prosedyren er beskrevet her: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/arrangorhandbok/stadion/visitasjon-etter-innskyting/

Funksjonærer noterer ned utøvere som har skudd eller tomhylse i kammeret, og utøvere med ammunisjon i magasin eller stokken.

Startnummer leveres inn her.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?