1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Skytebane
  5. Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

Kostere

Har lang dag og møter tidlig og er med på å rigge klar skytebanen og nedrigg etter konkurransene.
I konkurransen koster de mattene fri for snø og tomhylser. Viktig at tomhylsene kostes fremover/ foran framkant standplass slik at løperne ikke skader skiene sine.
Viktig at de ser seg for og alltid går mot løpsretningen for å ha oversikt slik at de ikke kolliderer eller går i veien for utøverne. La det alltid være en matte mellom der det ligger/står utøvere og der de koster. De skal også være behjelpelige dersom en utøver rekker opp hånda for hjelp eller si i fra til skytebanesjef eller assisent om de ser uregelmessigheter.

Reservevåpen:

To av kosterne skal ta i mot og levere tilbake reservevåpen.
Reservevåpnene settes i stativ midt på skytebanen og våpenbukken merkes med lagets navn i alfabetisk rekkefølge.
Før våpen leveres tilbake til trenerne etter konkurransen skal sluttstykket åpnes og magasinene tas ut og leveres for seg.

Tastere

Sitter inne i tasteboden og taster for 3 skiver. Se på utøveren gjennom serien og tell at det blir skutt 5 skudd (inntil 8 på stafett)

Skrivere (2 og 3 kontroll)

2 kontrollen sitter inne i tastebua, mens 3 kontrollen sitter utenfor. Begge gjør samme oppgave. Ved full bemanning skriver de skyteresultatene for tre skiver. De får utlevert et eget skjema der de noterer skivenummer, løpernummer og antall bom. På skjemaet er det også en «blink» der de krysser over blinkene det bommes på.
Se på utøveren gjennom serien og telle at det blir skutt 5 skudd (inntil 8 på stafett) før resultatet noteres.
Viktig at 2 og 3 kontrollen ikke snakker sammen om skyteresultater. Er det noe de ikke får med seg er det bedre å sette spørsmålstegn!

Strafferunde

Settes opp to poster med  to og toi strafferunden. Den ene roper startnummeret til de som går forbi mens den andre skriver nummerne på skjema. Det ene paret tar med stoppeklokke og tar tiden på minst 5 utøvere pr konkurranse for å få en gjennomsnittstid i tilfelle juryavgjørelser med evnt fratrekk av tid.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?