1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Rennkontor
  5. Logistikk

Logistikk

NSSF utarbeider et logistikkskjema som inneholder hvilket utstyr dere får tilsendt og hvor utstyret skal sendes videre. Viktig at utstyret blir sendt videre raskt etter rennet da neste arrangør kan trenge dette snarlig.

Viktig at dere bekrefter til NSSF at utstyret er mottatt, og hva som eventuelt mangler.

­Arrangør organiserer transport videre i samarbeid med NSSF. NSSF dekker transportkostnader etter tilsendt bilag.

Startnummer skal vaskes, tørkes og sorteres ihht slik det står på alukassene startnumrene kommer i. Akkrediteringsvester skal også tørkes før det legges ned i alukasse.

Alt utstyr skal være videresendt senest to dager etter arrangement.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?