1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Rennkomite
  5. Tidsfrister

Tidsfrister

Forarbeid

12 uker før arrangement

14 dager før arrangement

  • Vurdere flytting av arrangement sammen med operativ rennjury om forholdene skulle tilsi at dette blir vanskelig.
  • Siste frist for bestilling av varer fra Ali Kaffe, Bama og Meny der det er aktuelt.

Arrangementsuke

Mandag kl 23:59

  • Påmeldingsfrist for deltagere

I løpet av tirsdag

Kvelden før offisiell trening

Etterarbeid

To dager etter arrangement

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?