1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Arrangørhåndbok
 4. Rennkomite
 5. Medisinsk beredskap

Medisinsk beredskap

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en veileder:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/32cceecac17b40ca9b531a99a6417a6a/47_18_nif_veileder_medisinsk-beredskap-ved-idrettsarrangementer.pdf

Veilederen tar for seg følgende temaer:

 • Hvilke typer idrettsarrangementer omfattes av disse retningslinjene?
 • Forutsetning for god beredskap (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
 • Krav til medisinsk personells kvalifikasjoner
 • Krav til medisinsk utstyr og ressurser
 • Medisinsk leder – ansvar og plikter
 • Prosedyrer for diagnostikk og behandling
 • Arrangørens ansvar overfor helsetjenesten
 • Sanitetsplan og pasientregistreringsskjema
Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?