1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Rennkomite
  5. Lagledermøtet

Lagledermøtet

NSSF har utarbeidet en mal som anbefales benyttet.

Tidspunkt og sted

Lagledermøtet anbefales gjennomført som et digital møte på Teams eller lignende plattform. Arrangør må sørge for å distribuere link eller påkoblingsdetaljer tydelig i invitasjon og på arrangementet nettsider. Møte anbefales gjennomført 30-60 minutter etter avsluttet offisiell trening.

Lisens

Nevn kretser som har løpere som ikke har lisens, de blir igjen etter lagledermøte. Ikke nevn navn på  enkeltutøvere i plenum.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?