1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Rennkomite
  5. Lagledermøtet

Lagledermøtet

NSSF har utarbeidet en mal som anbefales benyttet.

Underveis i møtet sender dere rundt kontaktlisten for lagledere. Denne informasjonen må være tilgjengelig på rennkontoret når det kan være aktuelt å kontakte kretsens representant på arrangementet.

Tidspunkt og sted

Lagledermøtet anbefales gjennomført som et digital møte på Teams eller lignende plattform. Arrangør må sørge for å distribuere link eller påkoblingsdetaljer tydelig i invitasjon og på arrangementet nettsider. Møte anbefales gjennomført 30-60 minutter etter avsluttet offisiell trening.

Lisens

Nevn kretser som har løpere som ikke har lisens, de blir igjen etter lagledermøte. Ikke nevn navn på  enkeltutøvere i plenum.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei