1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Rennkomite
  5. FH klasse

FH klasse

Det skal lages egne konkurranseklasser for funksjonshemmede (FH) der hvor dette er aktuelt. Disse betegnes med FH og alder. Arrangøren kan redusere antall klasser dersom det er få deltakere.

Når det er en utøver som er påmeldt i FH-klasse vil vi anbefale at arrangøren tar kontakt med utøveren/foresatt for å tilrettelegge konkurransen på en best mulig måte.
Det gjelder både øvelse, løypelengde, hvilken løyperetning utøveren skal gå i som er mest hensiktsmessig mtp løypeprofil. Arrangøren må også sørge for at det i enkelte tilfeller må settes av nok tid i programmet til å få gjennomført konkurransene på en forsvarlig måte for utøveren.

EQ Timing har tilrettelagt for at det er en egen FH-klasse som standard i sine systemer, ta direkte kontakt med EQ Timing hvis dere trenger hjelp til å opprette klassen i deres arrangement.

Noen tips til arrangøren

  • Sørg for at utstyrskontrollen er lett tilgjengelig, også for mennesker i rullestol/kjelke
  • Sørg for at utøvere kommer seg lett inn og ut av løypa, mtp gjerding / mønepanner
  • Enkel adkomst til arena, start, mål og toalettfasiliteter.
  • Spesielt for utøvere i kjelke kan det være lurt å starte først i konkurransen/startpulja, slik at de kan varme opp i konkurranseløypene rett før start. Husk at arrangøren har dialog med utøver på dette
  • Husk å sette spor i konkurranseløypene, arrangøren har dialog med utøveren og TD hvor det bør settes spor.

Du kan lese mer om tilretteligging for utøvere med funksjonsnedsettelse her: https://skiskyting.no/aktivitet/skyting-for-deg-med-funksjonsnedsettelse/

Ta kontakt med Jens Schjerven hvis du har spørsmål om para-skiskyting.
jens@skiskyting.no

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?