1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Arrangørhåndbok
 4. Organisasjonskomite
 5. Sponsorsalg

Sponsorsalg

Ved arrangement er sponsing en viktig del for å få et godt resultat av dugnadsarbeidet. Rettigheter deles mellom lokal arrangør og NSSF på nasjonale arrangementer. Arrangør får tilskudd fra NSSF for å kompensere for dette på mesterskap.
Fordelingen fremgår av arrangørkontrakten.

Innsalg til potensielle samarbeidspartnere

Det kan være lurt å avtale et møte med samarbeidspartnere for å presentere det man ønsker å selge inn. Det er mange ting man kan selge inn på arrangement, se forslag til liste under. Får man ikke til et salg i første møte, husk å avtale et nytt møte før dere går hver til sitt. Noen ganger er det ikke praktisk mulig å møtes ansikt til ansikt. Da kan det være lurt å sende en e-post for å presentere hva man har å tilby, samt å følge opp samarbeidspartneren på telefon.

Når man skal skrive kontrakt med samarbeidspartnere bør man huske på at samarbeidspartneren betaler kostnaden ved trykk av alt materiell som skal profilere.

Forslag til hva man kan selge på arrangement:

 • Startnummer og lårnummer
 • Arenareklame
 • Reklameskilt over skivene
 • Reklame over tallen på standplass-skilt
 • Varer til f.eks kiosken eller premieutdeling
 • Annonse i rennprogrammet og/eller klubbprogrammet
 • Lydfiler

Startnummer

Det ligger stort potensialet markedsmessig i startnummerreklame. Oftest er det startnummer i tillegg til arenareklame som er mest attraktivt for en samarbeidspartner.

Husk også at det er mulig å selge lårnummer til begge lårene.

Samarbeidspartner bør ta kostnaden ved å trykke startnummer og lårnummer. NSSF benytter Profilhuset til å trykke alle sine startnumre og lårnummer.
Hvis det skal trykkes startnummer må dette være av typen som også har nummer på siden under armen. Dette er til stor hjelp for å registere riktig utøver på skytebanen.

Arenareklame

Arenareklame på ASKO Cup er oppsummert her: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/arrangorhandbok/stadion/arenareklame/

Les mer om det praktiske rundt arenareklame her: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/arrangorhandbok/stadion/arenareklame/

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja 1

Hvordan kan vi hjelpe?