1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Organisasjonskomite
  5. Priser

Priser

NSSF har vedtatt følgende makspriser på ulike tjenester knyttet til arrangementer som arrangør må forholde seg til. Tidligere var dette oppgitt i konkurransereglementet, men er nå flyttet hit til Arrangørhåndboken.

Smøreleverandører som har bestilt plass til vogn eller smørebod, må betale full pris hvis de melder forfall de siste 14 dagene før arrangementet.

GrunnprisPris pr dagleieMax pris
Leie av plass til smørevogn0,-750,-3000,-
Leie av smørebod4000,-500,-6000,-

Pris pr dagleie defineres som offisiell treningsdag og konkurransedager.

Arrangøren kan søke om dispensasjon til NSSF ved særskilte ekstra utgifter.

Priser for parkering:

Oppstillingsplass bobil: kr 300,- pr døgn uten strøm
Oppstillingsplass bobil: kr 400,- pr døgn med strøm
Parkering for bil og buss: kr 75,- pr konkurransedag

Midlertidige makspriser for sesongen 2023/24 på nasjonale renn innenfor strømsone NO1, NO2 og N05:

GrunnprisPris pr dagleieMax pris
Leie av plass til smørevogn0,-1 100,-4 400,-
Leie av smørebod4 000,-  850,-7 400,-

Pris pr dagleie defineres som offisiell treningsdag og konkurransedager.

Priser for parkering:

Oppstillingsplass bobil: kr 300,- pr døgn uten strøm (ingen endring)
Oppstillingsplass bobil: kr 600,- pr døgn med strøm
Parkering for bil og buss: kr 75,- pr konkurransedag (ingen endring)

Hvilket område tilhører et arrangement?

Det må arrangøren opplyse. Det er mulig å finne ut også via et kart hos NVE: https://temakart.nve.no/link/?link=nettanlegg

Hvis andre strømsoner opplever en lignende prisstigning, vil TK komme tilbake til det.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?