1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Organisasjonskomite
  5. Organisering

Organisering

Arrangøren skal sammensette en organisasjonskomite og en rennkomite og herunder besørge nødvendig fremdrift i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Arrangøren skal sende alle relevante møtereferater til NSSF og TD’er som omfatter det renntekniske. Alle parter skal ha god og tett dialog.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 1 Nei