1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Organisasjonskomite
  5. Organisering

Organisering

Arrangøren skal sammensette en organisasjonskomite og en rennkomite og herunder besørge nødvendig fremdrift i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Arrangøren skal sende alle relevante møtereferater til NSSF og TD’er som omfatter det renntekniske. Alle parter skal ha god og tett dialog.

Etisk veiviser for funksjonærer

  • Vær upartisk
  • Prioriter utøverens sikkerhet og helse over alt annet
  • Vis respekt for utøvere, trenere og støtteapparat og vær åpen for å begrunne dine beslutninger
  • Ta alltid ansvar for dine beslutninger
  • Søk kunnskap og vær alltid oppdatert om din idretts utvikling
  • Unngå bruk av nedsettende språk og skjellsord i forhold til alle idrettens aktører
Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja 1

Hvordan kan vi hjelpe?