1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Organisasjonskomite
  5. Nettside

Nettside

Arrangøren skal opprette og bekoste en nettside til arrangementet. Nettsiden skal opprettes minimum 8 måneder før arrangementet og skal blant annet inneholde opplysninger om overnattingstilbud, program, ulike type lister som start- og resultatlister, info om arrangøren og ulike type kart.

Meld i fra til NSSF når siden er operativ for at den skal publiseres i terminlisten.

Både sponsorer fra lokal arrangør og NSSF skal synliggjøres her. Rekkefølgen følger oppsett fra NSSF.

Alle nasjonale arrangementer skal ha logoen til NSSF på nettsidene.

Lerøy Cup

Logoen til Lerøy skal være først i rekken/mest synlig på nettsiden av alle sponsorlogoer.

Mesterskap

Til mesterskap har NSSF forhåndsregistert passende domener. Disse konfigureres slik at de peker mot deres tjeneste for publisering av nettside.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 4 Nei