1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Løyper

Løyper

Snøforholdene skal være gode nok slik at utøverne kan benytte sitt beste konkurranseutstyr. Arrangementer skal forsøkes flyttes til andre arenaer med bedre forhold om det er stor fare for at utøvere ikke kan konkurrere med sitt beste utstyr. Ved spesielle forhold, kan rennjuryen korte ned distansen og/eller gå andre løyper som har gode nok forhold.

Produksjon, lagring og preparering

Besøk nettsiden snøkompetanse.no for mye nyttig informasjon rundt produksjon, lagring og preparering av snø.

Stenging av løyper

Det er viktig å etablere vakthold ved knutepunkter inn og ut av løypene for å sikre at ingen andre enn utøvere som er i aktiv konkurranse går i løypene under rennet. Andre; utøvere som ikke er i konkurranse, trenere, foreldre og annet støtteapparat har ikke lov til å bevege seg på ski i løypene så lenge en konkurranse pågår.

Løypebredde

Løypene skal være minimum 6 meter brede. Unntak kan gjøres ved broer eller lignende for kortere strekk.

Løypenett – Prinsippskisse

Artikler

Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?