1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Covid-19

Covid-19

All skiskytter-aktivitet i Norge skal følge de til en hver tid gjeldene reguleringer fra norske myndigheter.

Helsedirektoratet og Folkehelseinsituttet har utarbeidet nettsider som oppsummerer gjeldende reguleringer. Disse blir løpende oppdatert ved endringer, så følg med på disse jevnlig opp mot arrangement.

Helsedirektoratet – Smittevern for idrett

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Folkehelseinstituttet – Arrangementer, samlinger og aktiviteter

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Retningslinjer fra NSSF

Standplass – Skytematte

NSSF anser skytematten som «fellesutstyr» som desinfiseres mellom to utøvere. Andre tiltak som å legge noe personlig over matten kan benyttes i stede for desinfisering. Viktig at matten får tørke før neste utøver benytter matten om det benyttes flytende desinfisering.

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei

Hvordan kan vi hjelpe?