1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. Arrangørhåndbok
  4. Covid-19

Covid-19

All skiskytter-aktivitet i Norge skal følge de til en hver tid gjeldene reguleringer fra norske myndigheter.

Helsedirektoratet og Folkehelseinsituttet har utarbeidet nettsider som oppsummerer gjeldende reguleringer. Disse blir løpende oppdatert, så følg med på disse jevnlig opp mot arrangement. Der ligger det sjekkliste og risikovurdering som er viktig å jobbe seg gjennom.

Helsedirektoratet – Smittevern for idrett

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Folkehelseinstituttet – Arrangementer, samlinger og aktiviteter

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Koronaveileder

Norges Skiskytterforbund sin veileder med anbefalinger og praktiske tips og råd finnes her:
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/

Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja 1 Nei